/ KVVN AM 1430 Tieng Viet San Jose - HOME

Copyright 2014 @ KVVN - AM 1430. All Rights Reserved.

Về KVVN - AM 1430

 

Đài phát thanh Việt Nam duy nhất tại Mỹ thuộc sở hữu và điều hành bởi một người Mỹ gốc Việt.

 

Đài phát thanh Việt Nam duy nhất ở Vùng Vịnh thuộc sở hữu của một người dân địa phương.

 

Đài phát thanh Việt Nam thứ ba lâu đời nhất tại Mỹ. Phát thanh từ năm 1997.

 

Đài phát thanh duy nhất trong tiểu bang California thuộc sở hữu của một phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu.

 

Station media kit click here

About KVVN - AM 1430

 

The only Vietnamese radio station in America owned and operated by a Vietnamese-American.

 

The only Vietnamese radio station in the Bay Area owned by a local resident.

 

The third oldest Vietnamese radio station in America. On the air since 1997.

 

The only radio station in California owned by an Asian-American woman.

 

Station media kit click here

 

 

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVTO AM-1400. All Rights Reserved

Copyright 2014 @ KVVN - AM 1430. All Rights Reserved.  FCC Public File Available Here https://publicfiles.fcc.gov/

Get the Flash Player to see this player.

Station Tel: (415) 566-8808 | Fax: (415) 566-8901

256 Laguna Honda Blvd., Suite B. San Francisco, CA 94116

jaime@inlanguageradio.com

 

 

 

 

 

 

Listen Live